Demo
  •  
    ایزوگام باران پوشش

  • ایزوگام

  • ایزوگام دلیجان

  • باران پوشش
  • ایزوگام دلیجان
  • ایزوگام دلیجان
  • ایزوگام دلیجان
  • ایزوگام دلیجان
Demo

معرفی شرکت

 

شرکت ایزوگام باران پوشش دلیجان در سال 1382 تاسیس و در همان سال با تولید انواع ایزوگام جهت ایزولاسیون ساختمان ها و... محصولات خود را به بازار عرضه نمود...


ادامه...

Demo

محصولات

 

شرکت باران پوشش دلیجان تولید کننده انواع ایزوگام فویلدار و پودری با نام های تجاری باران پوشش و چکاوک از سال 1382 مشغول به فعالیت می باشد...


ادامه...

Demo

تماس با ما

 

جهت خرید محصولات شرکت باران پوشش دلیجان و یا جهت راهنمایی و مشاوره با شماره 44433670-086 تماس گرفته و یا از طریق صفحه تماس با ما ، با ما مکاتبه نمایید...


ادامه...

نتایج و بحث – قسمت چهارم

نتایج و بحث قسمت چهارم

نتایج نشان می دهد که جفت کننده سیلانی اثری بر مدول خمشی ندارد . در آزمون استحکام ضربه ای بین کامپوزیت های دارای درصد متفاوت الیاف تفاوت معنی دار مشاهده شد و درصد الیاف موجود در فرآورده به طور معنی داری بر استحکام ضربه ای اثر می گذارد . همانطور که در شکل 5 مشاهده می شود با افزایش مقدار الیاف در کامپوزیت ، استحکام ضربه ای کامپوزیت روی نتایج نمونه های دارای 10 درصد الیاف سیلان دار و بدون سیلان آزمون  انجام شد . نتایج نشان می دهد که جغت کننده سیلانی اثری بر استحکام ضربه ای کامپوزیت ندارد .

شکل 6 نمودار ستونی تغییرات مقدار میانگین چگالی کامپوزیت را برحسب درصد الیاف نشان می دهد . همانطور که در شکل مشاهده می شود با افزایش درصد الیاف ، چگالی فرآورده کاهش می یابد که با توجه به چگالی کمتر الیاف این نتیجه طبیعی است . بیشترین چگالی مربوط به نمونه صفر درصد الیاف برابر1/1  و کمترین آن متعلق به نمونه دارای 15 درصد الیاف برابر 96/0   است .

قیرگونی#قیر بشکه ای# فروش ایزوگام# ایزوگام دلیجان # شرکت ایزوگام باران پوشش دلیجان # قیمت ایزوگام

فروش ایزوگام | ایزوگام |  ایزوگام دلیجان |   شرکت ایزوگام باران پوشش دلیجان | قیمت ایزوگام

 برگرفته از ص118و119جلد سوم کتاب از قیر تا ایزوگام تالیف هیئت علمی شرکت فنی مهندسی فناورگستر پیما