Demo
  •  
    ایزوگام باران پوشش

  • ایزوگام

  • ایزوگام دلیجان

  • باران پوشش
  • ایزوگام دلیجان
  • ایزوگام دلیجان
  • ایزوگام دلیجان
  • ایزوگام دلیجان
Demo

معرفی شرکت

 

شرکت ایزوگام باران پوشش دلیجان در سال 1382 تاسیس و در همان سال با تولید انواع ایزوگام جهت ایزولاسیون ساختمان ها و... محصولات خود را به بازار عرضه نمود...


ادامه...

Demo

محصولات

 

شرکت باران پوشش دلیجان تولید کننده انواع ایزوگام فویلدار و پودری با نام های تجاری باران پوشش و چکاوک از سال 1382 مشغول به فعالیت می باشد...


ادامه...

Demo

تماس با ما

 

جهت خرید محصولات شرکت باران پوشش دلیجان و یا جهت راهنمایی و مشاوره با شماره 44433670-086 تماس گرفته و یا از طریق صفحه تماس با ما ، با ما مکاتبه نمایید...


ادامه...

نتایج و بحث – قسمت سوم

نتایج و بحث قسمت دوم

در مقدار تنش خمشی اختلاف معنی دار بین نمونه های مختلف کامپوزیت با درصد متفاوت الیاف وجود دارد ، ه عبارت دیگر از نظر آماری مقدار درصد الیاف موجود در کامپوزیت بر مقدار استحکام خمشی آن موثر است . همانطور که در شکل 3 مشاهده می شود با افزودن الیاف به پلی استر استحکام خمشی تا 10 درصد افزایش یافته است ، ولی با افزایش الیاف از 10 به 15 درصد استحکام خمشی فرآورده کاهش می یابد . برای تعیین اثر سیلان بر استحکام خمشی کامپوزیت روی نتایج نمونه های دارای 10 درصد الیاف سیلان دار و بدون سیلان آزمون t-student انجام شد . نتایج نشان می دهد که جفت کننده سیلانی اثری بر استحکام خمشی ندارد .

در مدول کشسانی خمشی ، تفاوت معنی دار بین کامپوزیت های با درصد متفاوت الیاف مشاهده شد . این موضوع با استفاده از جدول تجزیه واریانس و مقایسه میانگین ها با ازمون دانکن در سطح 1 درصد بدست آمده است . نتایج تجزیه واریانس نشان می دهد که مقدار الیاف در کامپوزیت روی مدول خمشی فراورده اثر معنی داری دارد . نتایج تجزیه واریانس نشان می دهد که مقدار الیاف در کامپوزیت روی مدول خمشی فرآورده اثر معنی داری دارد . نتایج تجزیه واریانس در جدول 4 آمده است . همانطور که در شکل 4 مشاهده می شود با افزایش الیاف از 0 به 5 درصد و از 5 به 10 درصد مدول خمشی کامپوزیت افزایش ولی با افزایش الیاف از 10 به 15 درصد مدول خمشی کاهش می یابد . برای تعیین اثر سیلان بر مدول کشسان خمشی کامپوزیت روی نتایج نمونه های دارای 10 درصد الیاف سیلان دار و بدون سیلان آزمون t-student انجام شد .

قیرگونی#قیر بشکه ای# فروش ایزوگام# ایزوگام دلیجان # شرکت ایزوگام باران پوشش دلیجان # قیمت ایزوگام

فروش ایزوگام | ایزوگام |  ایزوگام دلیجان |   شرکت ایزوگام باران پوشش دلیجان | قیمت ایزوگام

 برگرفته از ص118و119جلد سوم کتاب از قیر تا ایزوگام تالیف هیئت علمی شرکت فنی مهندسی فناورگستر پیما